Posts

Aliby- vad är vi bäst på?

När skall du anlita Aliby och inte?

En vanlig fråga från potentiella kunder till Aliby är vilka roller vi är bäst på och vilka referenser vi har.

Helt klart en relevant fråga som vi nu vill bena ut. Under våra dryga tre år som bolag har vi hunnit skapa en hel del goda referenser som man kan titta närmare på här! Utöver det så berättar vi gärna i lite vidare ordalag vad vi är bra på och vad vi gjort i våra karriärer som konsult- och rekryteringsleverantörer.

Vi som står bakom Aliby har gedigen erfarenhet av rekrytering och konsulttillsättningar, tex har två av grundarna, Eric och Lasse arbetat hela sina karriärer, 13 respektive 23 år, med rekrytering av olika slag.  Tobias som leder konsultdelen av Aliby har motsvarande erfarenhet från andra konsultbolag såväl som ledande linjepositioner.

Vårt fokus

Som sagt IT Management är vårt huvudspår, i det lägger vi specialister såväl som ledare som förstår vad det innebär att driva utvecklingen i bolag som har sin grund i IT/ teknik och/eller är beroende av dito. Ofta uppstår dessa behov som en effekt av pågående transformation. Vi vill helst inte låsa oss i specifika roller då det vi beskriver ovan kan kräva olika roller vid olika tillfällen, dock så redogör vi gärna för de vanligaste förekommande rollerna som våra kunder har efterfrågat den senaste tiden:

  • Produktägare, systemägare, systemförvaltare, arkitekter
  • Systemutvecklare, lead developers, design/UX/UI
  • Projektledare, programledare
  • Marketing automation manager, e-commerce specialist
  • Dataanalytiker, Data Scientist, BI, AI
  • Agil coach, change manager, management (från mellanchefer till CEO, COO, CIO, CTO, CDO mfl)
  • QA, testledare, kravledare, IT-säkerhet

Rekrytering eller konsulttjänster

Så till frågan rekrytering eller konsulttjänster – vi gör båda delarna – när det kommer till konsulter har vi både anställda konsulter och ett starkt nätverk av frilansande konsulter som passar ovan kompetenser.

Vi har ingen ambition att vara ett bemanningsbolag eller konsultmäklare – vi hjälper våra kunder med den kompetens de behöver (enligt ovan) och anställningsformen lägger vi ingen värdering i.

Vi ses!

Eric Mannheimer

CEO & Founder Aliby Consulting AB

Kommentarer är stängda för denna post...